crop ethnic farmer with eggplants in box on plantation

Sociálne farmy sú u nás stále na chvoste, príklady zo zahraničia prinášajú úspešné príbehy

Slovensko je v rozvoji sociálneho poľnohospodárstva oproti ostatným krajinám stále na chvoste. Výzvou preto naďalej zostáva presvedčiť štát, farmárov i…