Konferencia AGASI prinesie odborníkov na sociálne poľnohospodárstvo aj zo zahraničia

Sociálnemu poľnohospodárstvu v súčasných podmienkach na Slovensku a v zahraničí sa počas dvoch dní (14. a 15. októbra) bude venovať online medzinárodná konferencia AGASI 2021, ktorá privíta zahraničných hostí i slovenských odborníkov v oblasti sociálneho poľnohospodárstva.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja spolu s občianskym združením Druživa organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie (AGASI – Agriculture as an Actor of Social Inclusion). Nad konferenciou prevzal záštitu aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Samuel Vlčan.

Registrujte sa na konferenciu

Konferencia sa uskutoční online a registrovať sa na ňu môžete tu: https://www.agasi.sk/registration/

Nenechajte si ujsť zahraničných spíkrov

V rámci konferencie vystúpi vo štvrtok desať zvučných spíkrov zo zahraničia, ktorí budú hovoriť o podmienkach a prínosoch sociálneho poľnohospodárstva v Nórsku, Maďarsku, Holandsku, Českej republike, Poľsku, Taliansku, či dokonca v Japonsku.

Medzi nimi Rhys Evans z University College for Green Development v Nórsku, podľa ktorého každý národný program na podporu sociálneho poľnohospodárstva si vyžaduje spoluprácu dvoch veľmi odlišných oblastí politiky – poľnohospodárskej a politiky zdravotnej starostlivosti. V rámci svojej prednášky porozpráva o tom, ako funguje sociálne poľnohospodárstvo v nórskych regiónoch a čím môže byť inšpiráciou pre Slovensko.

Ďalším zaujímavým hosťom je Naoki Kondo z University of Tokyo z Japonska, ktorý na základe sociálnych epidemiologických perspektív a údajov bude diskutovať o potenciálnych prínosoch poľnohospodárskych aktivít vo vidieckom a mestskom prostredí. Jeho prednáška sa osobitne zameriava na katastrofy a núdzový stav, ktoré Japonsko zažilo v posledných dvoch desaťročiach počas veľkého zemetrasenia. Zároveň porozpráva o tom, ako poľnohospodárske aktivity pomáhajú miestnym obyvateľom a starnúcim obyvateľom aj počas krízy.

Piatkový program konferencie sa bude venovať podmienkam sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku. Slovenskí i českí odborníci budú diskutovať o prínosoch poľnohospodárstva v sociálnej práci a sociálnych službách, ale aj o tom, aké prínosy môžu mať inovácie poľnohospodárstve a začleňovanie ľudí s prekážkami do poľnohospodárskych aktivít.  

„Sociálna integrácia ľudí s prekážkami predstavuje na Slovensku výzvu. Na podporu sociálnej funkcie poľnohospodárstva však potrebujeme zaviesť regulačný rámec a opatrenia. Legislatívna definícia sociálneho poľnohospodárstva nám chýba a sociálne služby a činnosti poskytované inštitúciami alebo združeniami u nás nie sú plne uznané,“ hovorí Magdaléna Lacko – Bartošová z Inštitútu poľnohospodárskych vied na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Hoci na Slovensku máme niekoľko príkladov dobrej praxe, ktoré reflektujú lokálne podmienky a príležitosti pre sociálne poľnohospodárstvo, stále sú na začiatočníckej úrovni. Hlavnými aktérmi v tejto oblasti sú občianske združenia, ktorí sa zameriavajú na rôzne cieľové skupiny ako ľudí bez domova, ľudí so zdravotnými prekážkami alebo z marginalizovaných skupín.

Cieľom konferencie je preto posilniť dialóg medzi zainteresovanými stranami a formulovať politické odporúčania pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva ako dôležitej súčasti sociálnej ekonomiky štátu, podeliť sa o skúsenosti a najlepšie postupy pri tvorbe príslušných politík a poukázať na kľúčovú úlohu inovácií v poľnohospodárstve, ktoré majú veľký prínos aj v rozvoji vidieka.

Práve úsilie výskumníkov, organizácií a jednotlivcov môže ovplyvniť aj tvorcov politík, aby uznali inovácie v sociálnom poľnohospodárstve, a teda aj sociálnu integráciu ľudí so špecifickými potrebami prostredníctvom multifunkčného poľnohospodárstva. 

Konferenciu finančne podporili OECD v rámci Kooperatívneho výskumného programu OECD pre agrárnu vedu (CRP), Active Citizens Fund Slovakia v rámci projektu Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva a Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV v rámci projektu Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu.

Partnerom konferencie je Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *