Členovia Pracovnej skupiny pre soc. poľnohospodárstvo na Slovensku

 1. prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. – vedúca katedry, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
 2. Miloslav Kováč – predseda, Druživa, o.z., Rožňava; štatutárny zástupca, Vidiecka platforma
 3. Ing. Eva Pongrácz, PhD. – vedúca katedry, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a práce
 4. Marta Tóthová – OÁZA – nádej pre nový život, n.o., Košice
 5. Ing. Dana Fürješová – Sk-Links s.r.o., Lučenec
 6. Ing. Hedviga Guľová – predseda, Občianske združenie Guľôčka, Málaš
 7. PhDr. Štefan Straka – predseda, Občianske združenie Svatobor, Ďurďoš
 8. Mgr. Ján Baláž – odborný garant CKJ SE, Implementačná agentúra MPSVR SR
 9. Ing. Milan Vaňo – Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
 10. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. – vedúci katedry, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Katedra bankovníctva a investovania
 11. Ing. Tibor Papšo – farmár, OZ Suchý salaš; OZ Dobrý pastier; štatutárny zástupca, Vidiecka platforma
 12. Ing. Viera Baričičová, PhD., MPRV SR, Odbor rastlinnej výroby I Sekcia poľnohospodárstva
 13. Ing. Ingrid Ujváriová, MPSVR SR, Odbor sociálnej ekonomiky – riaditeľka
 14. Ing. Viliam Oberhauser, CSc., iniciatíva Kresťan na vidieku
 15. Mgr. Braňo Ondruš, predseda, Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku
 16. Mgr. Ivan Mako, prezident, Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky
 17. Slavka Dupláková, predseda, OZ Zvieratá a ľudia navzájom
%d blogerom sa páči toto: