Knižnica

Condition Paper on Social Farming
Vydavateľ: Druživa, o.z.

Situačná analýza sociálneho poľnohospodárstva
Vydavateľ: Druživa, o.z.

Príručka pre sociálnych poľnohospodárov
Vydavateľ: Druživa, o.z.

Poskytovanie sociálnych služieb v poľnohospodárstve
Vydavateľ: Druživa, o.z.

Základy sociálneho poľnohospodárstva
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
v spolupráci s Druživa, o.z.

Ako začať so sociálnym poľnohospodárstvom – pre poľnohospodárov (leták)
Vydavateľ: Druživa, o.z.

Ako začať so sociálnym poľnohospodárstvom – pre poskytovateľov soc. služieb a MVO (leták)
Vydavateľ: Druživa, o.z.

Ako začať so sociálnym poľnohospodárstvom – pre samosprávy (leták)
Vydavateľ: Druživa, o.z.

Social Farming Best Practice Collection
in Visegrad Countries

Vydavateľ: Szent István University

Supporting policies for Social Farming in Europe – Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas
Vydavateľ: Arsia – Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale
via Pietrapiana

The Implications of Social Farming for Rural Poverty Reduction
Vydavateľ: Food and Agriculture Organization of the United Nations