crop ethnic farmer with eggplants in box on plantation

Sociálne farmy sú u nás stále na chvoste, príklady zo zahraničia prinášajú úspešné príbehy

Slovensko je v rozvoji sociálneho poľnohospodárstva oproti ostatným krajinám stále na chvoste. Výzvou preto naďalej zostáva presvedčiť štát, farmárov i poľnohospodárov, akým spôsobom môžu zo sociálnych fariem benefitovať a zároveň pomáhať skvalitneniu života ľudí s prekážkami. 

„Hoci sa s vyspelými krajinami v rámci sociálneho poľnohospodárstva môžeme porovnávať iba málo, dobrou správou je, že mnohí si už čoraz viac uvedomujú potenciál a benefity fariem pre sociálne alebo zdravotne znevýhodnených ľudí, ale aj pre samotných farmárov a komunity na Slovensku,” hovorí Miloslav Kováč, predseda občianskeho združenia Druživa, ktoré sa snaží tému sociálneho poľnohospodárstva viac priblížiť nielen samotným farmárom, ale aj odbornej a laickej verejnosti. Okrem pomoci znevýhodneným je súčasťou konceptu sociálneho poľnohospodárstva aj vzdelávanie v poľnohospodárskom prostredí, čoho sú dnes mnohé farmy v zahraničí dôkazom.

Záujemcovia sa môžu dozvedieť viac

„Vyškolili sme manažérov regionálnych centier sociálnej ekonomiky zo všetkých ôsmich krajov, ktorí sú v priamom kontakte so záujemcami o sociálne podnikanie. Aj takýmto spôsobom sa môžu dozvedieť viac o trendoch v sociálnom poľnohospodárstve, z ktorého benefitujú nielen samotní farmári. Sociálne farmy dokázateľne pomáhajú aj pri integrácii ľudí so znevýhodnením a pri rozvoji regiónov. V okolitých krajinách už existuje legislatívne zázemie a úspešné príklady fariem, ktorým sa darí,” dodáva Miloslav Kováč. Združenie Druživa sa preto spolu s ďalšími expertmi snaží o aktívne pripomienkovanie legislatívy v oblasti prípravy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Aj takýmto spôsobom chcú dosiahnuť, aby zákonodarci lepšie spoznali koncept sociálneho poľnohospodárstva a malo podporu v zákonoch a európskych fondoch. 

Dôležité informácie a úspešné príklady na webe

Farmárom a ďalším záujemcom môže poslúžiť aj portál Socialnepolnohospodarstvo.sk, ktorý prináša dôležité informácie o sociálnom poľnohospodárstve v jednotlivých krajinách a oboznamuje ich s príkladmi dobrej praxe doma i v zahraničí. Práve tie môžu slúžiť ako inšpirácia pre úspešne príbehy fariem na Slovensku. „V rámci portálu prinášame aj prehľad dôležitých zákonov pričom na ňom nebude chýbať ani databáza sociálnych zariadení, ktoré farmár vo svojom regióne môže osloviť na spoluprácu,” vysvetľuje Miloslav Kováč. Platí to aj naopak. Pokiaľ chce poskytovateľ sociálnych služieb zapojiť do aktivít na farme klientov sociálneho zariadenia alebo z marginalizovanej komunity, môže osloviť konkrétnu farmu alebo farmára.  

Kurzy o sociálnom poľnohospodárstve už na jeseň

Pandémia obmedzila aj aktivity Druživy, ktorá si uvedomuje, aká dôležitá je výmena skúseností. Aj preto sa združenie rozhodlo organizovať webináre s farmármi a s expertmi zo Slovenska i zo zahraničia na sociálne poľnohospodárstvo. „Pre farmárov chystáme na jeseň tri trojdňové bezplatné kurzy na východnom, západnom a strednom Slovensku, ktoré budú venované sociálnemu poľnohospodárstvu a tomu, ako možno transformovať alebo rozbehnúť takúto farmu v našich podmienkach,” dodáva predseda združenia Druživa. Už dnes majú záujemcovia o sociálne poľnohospodárstvo k dispozícii brožúru, ktorú si môžu bezplatne objednať a ktorá vysvetľuje dôležité informácie o sociálnych farmách, ich legislatívne zázemie z pohľadu sociálnej starostlivosti. Nasledovať budú aj ďalšie informačné materiály. 

V okolitých štátoch si už mnohí uvedomujú benefity sociálnych fariem nielen pre poľnohospodárov a farmárov, ale aj pre znevýhodnených ľudí a celú spoločnosť. Výzvou preto zostava priblížiť túto tému všetkým potencionálnym realizátorom a ukázať im ako môže poľnohospodárske prostredie pomôcť v rozvoji života ľudí s prekážkami, ale aj rozvoju regiónov, v ktorých farmári pôsobia. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *