Webináre

HOVORME O SOCIÁLNOM POĽNOHOSPODÁRSTVE – Ako môže poľnohospodárstvo pomôcť znevýhodneným
HOVORME O SOCIÁLNOM POĽNOHOSPODÁRSTVE – Ako je to v Nórsku a severnej Európe
HOVORME O SOCIÁLNOM POĽNOHOSPODÁRSTVE – Zvieratá v sociálnom poľnohospodárstve
HOVORME O SOCIÁLNOM POĽNOHOSPODÁRSTVE – Skúsenosti z praxe
HOVORME O SOCIÁLNOM POĽNOHOSPODÁRSTVE – Možnosti financovania sociálneho poľnohospodárstva

HOVORME O SOCIÁLNOM POĽNOHOSPODÁRSTVE – Oáze poľno svedčí

HOVORME O SOCIÁLNOM POĽNOHOSPODÁRSTVE – Tréningové farmy v Afrike