man in blue denim jeans standing beside sheep on green grass field

Poľnohospodári a farmári sa môžu stať dodávateľmi potravín v Banskobystrickom kraji

Poľnohospodári a farmári sa môžu stať dodávateľmi potravín organizáciám v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Podmienkou je, aby mali záujem sa transformovať alebo založiť sociálny podnik. Prax z okolitých krajín ukazuje obrovský potenciál, ktoré má sociálne poľnohospodárstvo na rozvoj regiónov a znižovanie nezamestnanosti. Banskobystrický kraj má rovnako pozitívnu skúsenosť, keďže založil už dva funkčné sociálne podniky. Cieľom výzvy Farmár je dosiahnuť lepšiu zamestnateľnosť znevýhodnených občanov a priniesť do stravovacích zariadení kraja kvalitné potraviny od lokálnych producentov, čím by sa zabezpečila aj jeho možná potravinová sebestačnosť.

Poľnohospodári a farmári v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa môžu uchádzať o transformáciu farmy alebo založiť sociálny podnik. Hlavnou víziou výzvy Farmár je podpora sociálnych podnikov formou zadávania vyhradených zákaziek a zároveň zamestnávať znevýhodnených občanov.

“Snažíme sa ňou dosiahnuť aj čiastočnú potravinovú sebestačnosť a znížiť import potravín zo zahraničia. Našou víziou je v plnej miere zásobovať stravovacie zariadenia, aby sa na stoly stredoškolákov či klientov krajských zariadení dostávali kvalitné, lokálne a čerstvé potraviny,” vysvetľuje špecialista na sociálnu ekonomiku Milan Vaňo. Kraj kladie dôraz najmä na potraviny, ktoré môžu v rámci klimatických podmienok vypestovať  slovenskí pestovatelia a producenti. 

Záujem o založenie sociálnych podnikov rastie

Od augusta minulého roka doteraz sa do výzvy zaregistrovalo 50 záujemcov, z ktorých štatút registrovaného sociálneho podniku (RSP) priznali zatiaľ ôsmim subjektom. Štyri farmy sa transformovali a ďalšie štyri vznikli ako nové spoločnosti. Vybraní lokálni farmári, poľnohospodári a producenti by mali dodávať potraviny až do 47 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, a to konkrétne do školských zariadení (24) a zariadení sociálnych služieb (23). 

Na webovej stránke výzvy možno vidieť, aké potraviny a v akých objemoch krajské organizácie obstarávajú.

Predpokladaná hodnota zákaziek za jeden kalendárny rok by sa mala pohybovať na úrovni 3,54 milióna eur. Kraj konzultáciami pomáha novým záujemcom so založením sociálneho podniku, keďže sám má už túto skúsenosť.  

“Medzi poľnohospodármi vnímame narastajúci záujem o transformáciu na registrované sociálne podniky a zároveň sa zvyšuje aj povedomie medzi širokou verejnosťou o sociálnom podnikaní ako takom,” hovorí Milan Vaňo, ktorý je iniciátorom a spolutvorcom výzvy Farmár.

Pomocná ruka samosprávy

Zvýšená administratíva spojená so sociálnym podnikaním sa pre niektoré poľnohospodárske sociálne podniky môže javiť ako záťaž. Banskobystrický kraj je však pripravený záujemcom pomôcť, keďže má skúsenosti z praxe ako aktívny zriaďovateľ dvoch subjektov s priznaným štatútom registrovaného sociálneho podniku. Rozvojová agentúra BBSK v úzkej spolupráci s Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici poskytuje záujemcom administratívne a právne poradenstvo súvisiace so zriadením a následným fungovaním sociálneho podniku.

K dispozícii je aj Brožúra Dobrého kraja, ktorá záujemcom vysvetľuje o čom je sociálne poľnohospodárstvo, ako s ním začať alebo ako získať zákazky vo verejnom obstarávaní.

“Našou víziou je vytvorenie podpornej infraštruktúry pre sociálne poľnohospodárstvo v kraji. Od momentu registrácie, farmárom a poľnohospodárom poskytujeme pomocnú ruku v procese registrácie sociálneho podniku, takisto informácie o sociálnej ekonomike a pravidlách fungovania sociálnych podnikov,” dodáva Milan Vaňo.

Kraj verí, že výzva splní účel a zaregistrované  farmárske podniky budú fungovať, nakoľko zákon o sociálnej ekonomike im umožňuje čiastočne kompenzovať zníženú pracovnú efektivitu znevýhodnených zamestnancov prostredníctvom vyrovnávacích príspevkov na ich mzdy. Na druhej strane sa ako verejná správa aj naďalej snaží vytvárať priaznivé prostredie sociálnej ekonomiky v Banskobystrickom kraji podporou dopytu RSP.

1 komentár k “Poľnohospodári a farmári sa môžu stať dodávateľmi potravín v Banskobystrickom kraji

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *