black rotary telephone on white surface

Kontakt

  • S otázkami na sociálne poľnohospodárstvo a všeobecne sociálnu ekonomiku sa môžete obrátiť na Regionálne centrá sociálnej ekonomiky zriadené MPSVaR SR v každom krajskom meste:

https://socialnaekonomika.sk/category/regionalne-centra-se/

  • Napíšte do fóra na tejto stránke.
  • Správcom tejto stránky a koordinátorom činnosti Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku je Občianske združenie Druživa:

https://druziva.sk/