Peter Gombita, riaditeľ Oáza – nádej pre nový život

Sociálne poľnohospodárstvo má veľa prínosov. Tým hlavným je sebestačnosť. Ďalším je pracovná terapia, pri ktorej klienti zabúdajú na svoje problémy a radi odovzdávajú svoje skúsenosti novým. Našou víziou do budúcna je mať taký “obchod z dvora”.