Miloslav Kováč, predseda Druživa, o.z.

Spájanie poľnohospodárstva a sociálnych či vzdelávacích služieb v regiónoch a na vidieku môže byť výrazným prvkom v riešení pozdvihovania životnej úrovne ľudí žijúcich mimo veľkých miest a v rozvojových regiónoch na Slovensku.