Slávka Dupláková, predsedníčka OZ Zvieratá a ľudia navzájom

Som rada, že sociálne poľnohospodárstvo dostáva na Slovensku priestor a postupne vznikajú podmienky, ktoré umožňujú integráciu ľudí so znevýhodnením a so špecifickými potrebami do bežných poľnohospodárskych činností.