Miloslav Kováč, predseda Druživa, o.z.

Spájanie poľnohospodárstva a sociálnych či vzdelávacích služieb v regiónoch a na vidieku môže byť výrazným prvkom v riešení pozdvihovania životnej úrovne ľudí žijúcich mimo veľkých miest a v rozvojových regiónoch na Slovensku.

Miloslav Kováč, predseda Druživa, o.z.

Peter Gombita, riaditeľ Oáza – nádej pre nový život

Sociálne poľnohospodárstvo má veľa prínosov. Tým hlavným je sebestačnosť. Ďalším je pracovná terapia, pri ktorej klienti zabúdajú na svoje problémy a radi odovzdávajú svoje skúsenosti novým. Našou víziou do budúcna je mať taký "obchod z dvora".

Peter Gombita, riaditeľ Oáza – nádej pre nový život

Slávka Dupláková, predsedníčka OZ Zvieratá a ľudia navzájom

Som rada, že sociálne poľnohospodárstvo dostáva na Slovensku priestor a postupne vznikajú podmienky, ktoré umožňujú integráciu ľudí so znevýhodnením a so špecifickými potrebami do bežných poľnohospodárskych činností.

Slávka Dupláková, predsedníčka OZ Zvieratá a ľudia navzájom

Braňo Ondruš, predseda Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku

Zdravšie a čerstvejšie lokálne potraviny za prijateľnú cenu a k tomu aj práca pre ľudí, ktorí by inak boli odkázaní na sociálne dávky, hoci pracovať naozaj chcú. Aj o tom je koncept sociálneho poľnohospodárstva, ktoré prináša benefity pre každého.
Braňo Ondruš, predseda Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku