Miloslav Kováč, predseda Druživa, o.z.

Spájanie poľnohospodárstva a sociálnych či vzdelávacích služieb na vidieku môže byť výrazným prvkom v riešení pozdvihovania životnej úrovne v regiónoch.
Miloslav Kováč, predseda Druživa, o.z.