woman riding hispanic daughter in cart

Jamie´s Farm vo Veľkej Británii dáva šancu mladým

Pekným príkladom farmy zameranej na sociálne poľnohospodárstvo vo Veľkej Británii je Jamie´s Farm, ktorá funguje ako katalyzátor zmien a umožňuje znevýhodneným mladým ľuďom sa vzdelávať a sociálne či emočne sa rozvíjať.

Farma sa venuje najmä zraniteľným mladým ľuďom, aby sa im lepšie darilo počas stredoškolských rokov i po nich. Zároveň jedinečne kombinuje poľnohospodárstvo, rodinu a terapiu do 5-dňových pobytov so zameraním na poskytnutie času a priestoru deťom na premýšľanie, obnovenie a určenie svojej novej cesty.

Jamie´s Farm vytvára podnetné prostredie, v ktorom sa mladí ľudia cítia rešpektovaní a dostávajú príležitosti, aby ukázali svoj talent a preukázali zodpovednosť. Poľnohospodárske prostredie je útulné, odvracia sa od inštitucionálneho usporiadania školy a namiesto toho podporuje súdržnosť. Mladí ľudia v prvý deň pobytu na farme odovzdajú svoje mobilné telefóny a elektroniku, aby sa vzdialili akýmkoľvek vplyvom z okolia. Už 10 až 12 ročné deti tu žijú a pracujú v malých skupinách, podporujú ich skúsení pracovníci, ktorí zameriavajú činnosti na pozitívne a hmatateľné výsledky.

Návšteva farmy Jamie’s nekončí, keď mladí ľudia odchádzajú. Popri hlavných zložkách poľnohospodárstva je rodina a terapia dôležitou súčasťou. Inštitút farmy podporujú študentov aj naďalej, keď sa vracajú späť, čím dosahujú väčší dlhodobý vplyv. Každý rok je tak 2 000 znevýhodnených detí lepšie vybavených na to, aby sa im darilo vo vzdelávaní a lepšie videli svoju budúcnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *