Farma Dvůr Čihovice pomáha ľuďom s hendikepom

V Českej republike sa sociálnemu poľnohospodárstvu darí aj vďaka neziskovým organizáciám. Mnohé z nich založili farmy ako chránené dielne a zamestnávajú ľudí s hendikepom alebo zo sociálne slabšieho prostredia. Takto funguje aj Farma Dvůr Čihovice.

Farma Dvůr Čihovice

Farma Dvůr Čihovice je súčasťou areálu neziskových organizácií Pomoc Týn nad Vltavou, z.s. a Domova sv. Anežky, o.p.s. Obe organizácie poskytujú služby ľuďom so zdravotným postihnutím – chránené dielne, sociálne služby, rehabilitačné centrum, ktorých zmyslom je pomôcť týmto ľuďom integrovať sa do spoločnosti.

Hospodárenie sa orientuje na rastlinnú a živočíšnu výrobu, na produkciu kravského mlieka, obnovu pastierskych areálov pre ovce a kozy, chov koní a rýb v Čihovickom rybníku. Farma Dvůr Čihovice spolupracuje pri uskutočňovaní pracovnej rehabilitácie s ľuďmi so zdravotným postihnutím, je hlavným organizátorom tradičných čihovických dožiniek. Dvor pozostáva z 90 hektárov polí, lúk a pasienkov a stádo hovädzieho dobytka má 80 kráv.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *