Himmelschlüsselhof v Rakúsku podporuje aj miestna vláda

V dolnom rakúsku funguje farmárske združenie Himmelschlüsselhof, ktoré podporuje aj samotná dolnorakúska vláda. Od roku 1991 na nej žije komunita ľudí s hendikepom, ktorí sa vďaka práci na farme učia sebestačnosti a 

Farmárske združenie Himmelschlüsselhof bolo založené v roku 1991 ako sociálno-terapeutické pracovné a živé spoločenstvo pre hendikepovaných ľudí na idylickej farme v rakúskom mestečku Texing. Ide o rodinné zariadenie, v ktorom žije a pracuje 12 dospelých s viacnásobným postihnutím. Založila ho Margit Fischer, ktorá je aj aj projektová manažérka platformy Perspektive Landwirtschaft.

Aktivity na farme sú plánované

Celý týždeň na farme je plne obsadený vedením domácnosti. To znamená, že klienti sa držia týždenného harmonogramu, pričom klientom pomáhajú aj ďalší zamestnanci. Cez malé, dôležité a nezávislé úlohy podporujú ich sebaúctu a posilňujú vzájomnú existenciu v skupine. 

Zariadenie uznala aj dolnorakúska vláda, čím združenie získava aj štátnu pomoc. Napriek nej potrebuje zdroje aj od rôznych iných zainteresovaných strán a donorov, ktorí poskytujú finančné i vecné dary či rôzny materiál na chod farmy.

Zaviedli biodynamické poľnohospodárstvo

V rámci združenia funguje aj farma Demeter, ktorá pokrýva asi 16 hektárov lesov, polí a lúk. Nachádzajú sa na nej rôzne hospodárske zvieratá. Vďaka myšlienke biodynamického poľnohospodárstva približuje ľuďom starostlivosť o zvieratá, rastliny a prírodu. Demeter-Hof je súvislý a zvonka ohraničený systém. Krmivo pre zvieratá pochádza z vlastnej produkcie a biodynamická ekonomika sa ukazuje ako ideálna pre prácu ľudí s mentálnym postihnutím. 

Pracovné procesy sú koherentné počnúc od sejby obilia po zber a spracovanie na chlieb, od výroby sena a slamy pre zvieratá cez dojenie až po spracovanie mlieka na syr a maslo. Práca v poľnohospodárstve je pedagogicky hodnotnou aj vďaka prirodzenej pravidelnosti, najmä chovu zvierat, pretože sa opakuje v tom istom časovom slede. Navyše fyzická práca prináša uspokojenie potreby mnohých ľudí v starostlivosti a vedie ich k samostatnosti.

Obyvatelia farmy sú sebestační. To znamená, že konzumujú to, čo vypestujú a v zime zasa s opatrovateľmi režú palivové drevo a získavajú vykurovací materiál pre útulné a teplé miestnosti. Na farme je tiež veľké množstvo starých a vzácnych odrôd stromov ako sú hrušky, gaštany, slivky či rôzne odrody jabloní, o ktoré sa spoločne starajú.

Vďaka premysleným a zvládnuteľným prácam ako je sejba obilia, pečenie chleba, dojenie kráv až spracovanie mlieka na tvaroh, syr, maslo a jogurt cez  pestovanie zeleninových rastlín po chutné jedlo alebo preriedenie lesa až po útulné, vykurované miestnosti, sa z obyvateľov stali sebestační a sebavedomí ľudia v komunite.

(pn)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *