Capodarco – komunita, ktorá založila silnú sebestačnú farmu

Ekologická multifunkčná farma Capodarco je typickým modelom sociálneho družstva v Taliansku, v ktorom sa v súčasnosti nachádza podľa neoficiálnych údajov ďalších asi 1000 fariem vykonávajúcich podobnú činnosť.  Založili ju v talianskej oblasti Grottaferrata pred viac ako 30 rokmi, kedy farma začala poľnohospodársku činnosť so skupinou zdravotne postihnutých a hendikepovaných ľudí.

Farma vznikla v rámci komunity Capodarco v Ríme a stala sa neoddeliteľnou súčasťou rozvoja sociálnej a produktívnej štruktúry regiónu. Misia farmy vychádza z princípov zakladajúcich členov komunity Capodarco, ktorá sa zameriava na ľudí žijúcich v znevýhodnených podmienkach. Sústredí sa najmä na ich sociálne začlenenie a integráciu prostredníctvom pracovných aktivít. Farma Capodarco tak úspešne spája ekologickú výrobu so sociálnym programom. Práve tento spôsob farmárčenia sa ukazuje ako inteligentná a efektívna cesta ako znovu objavovať ekologické  a zároveň efektívne metódy, ktoré sa bežne používali pred nástupom industriálno-komerčného poľnohospodárstva.

Farma sa zameriava najmä nana prácu so znevýhodnenými a zveľaďovanie okolitého (aj životného) prostredia a komunity. 

Činnosti na farme súvisiace so sociálnym poľnohospodárstvom sa týkajú najmä socio-terapeutických a rehabilitačných, výchovno-didaktických aktivít, školení, pracovných stáží, animácie. Súčasne sú zamerané aj na podporu zodpovednej spotreby, ochrany krajinného dedičstva a životného prostredia. 

Nový taliansky koncept v praxi

V krajinách ako je Taliansko boli farmy v minulosti rozlohou menšie a boli viac prepojené s lokálnymi regionálnymi trhmi.  V súčasnosti sa takto transformujúce farmy inšpiruju históriou a vychádzajú z dlhodobej tradície vzťahu producentov a konzumentov (zákazníkov) v malých regiónoch. Miestni obyvatelia a celé rodiny stále radi nakupujú v lokálnych obchodoch, pretože radi podporujú miestne komunity, čím prispievajú k ich rozvoju. Tie následne recipročne vracajú regiónu jeho udržateľnosť a v neposlednom rade prichádzajú v rámci svojich projektov aj s množstvom sociálnych služieb, ktorých benefity môže využiť každý jeden miestny obyvateľ.

Jedným z  príkladov výhod vzájomnej spolupráce aj s miestnou samosprávou je farmárska reštaurácia MYSTIC AGRIRISTORANTE. Vznikla v roku 2004 a jej súčasťou je aj multifunkčné ubytovacie zariadenie, ktoré ponúka kapacitu 200 miest na sedenie. Konajú sa tu aj obrady, svadby, rôzne večierky či konferencie a workshopy a to v parku ktorý je súčasťou zariadenia a ponúka prekrásny panoramatický výhľad na Rím a rímske pobrežie.

Najväčšia prekážka nastáva vtedy, ak sa spoločnosť uzatvára

“Ak skutočne chcete uznať hodnotu sociálneho poľnohospodárstva, nemôžete to dať jednému špecifickému ministerstvu. To je chyba, ktorú sme v Taliansku robili veľmi dlho. Keď myslíme na poľnohospodárstvo, často myslíme na produkciu. Kto produkuje viac alebo najviac, je vždy akoby lepší. V sociálnom poľnohospodárstve však hovoríme viac o holistickom prístupe. Farmárčenie v tomto kontexte nie je len o produkcii. Je to aj o ľuďoch, prírode. Nesie v sebe sociálny rozmer a dbá na ochranu životného prostredia,” hovorí Lorenzo Fioramonti, publicista a bývalý minister školstva v Taliansku.

Farma, ktorú tvoria veľké príbehy 

Na farme Capodarco nenachádzajú svoje miesto iba ľudia so psychiatrickými problémami alebo so znevýhodnením, ale aj väzni a bývalí väzni, ľudia závislí od alkoholu, drog. S podporou sociálnych pracovníkov a psychológov môžu na farme rozvíjať svoje schopnosti, ktoré sú limitované a zároveň pomáhajú v inklúzii, aby sa časom mohli zaradiť späť do spoločnosti.

Jedna z myšlienok farmy a jej zakladateľov je, že každý človek by mal mať možnosť sa sociálne a pracovne realizovať. Je dokázané, že práca v prírode, starostlivosť o pôdu a práca so zvieratami, prináša výsledky a pomáha osobnému rozvoju ľudí. Práve na to sú zamerané aj jednotlivé terapie. Pozorovanie rastliny, ako rastie zo semienka a ako sa ďalej kultivuje, je silná terapia a dôležitá najmä pre ľudí, ktorí nevidia zmysel života. Tí, ktorí sa naučia novým zručnostiam, sa posúvajú ďalej a začínajú sa viac špecializovať v konkrétnych aktivitách.

“Predtým som žil v sociálnom zariadení pre znevýhodnených. Moji rodičia ma opustili, keď som mal dva roky. Keď som mal 20 rokov, priviezli ma sem. Zakladatelia ku mne boli veľmi milí, takmer ako druhí rodičia. Boli to veľmi špeciálni a dôležití ľudia v mojom živote, ktorí ma neopustil. Do roku 2004 som pracoval v rôznych zamestnaniach. Pracoval som v zeleninovej záhrade, porážal som zvieratá, až som si povedal stop, už to nemôžem ďalej robiť a začal som robiť v miestnej komunitnej reštaurácii,” opisuje Franco Grundini, člen komunity Capodarco a čašník.

Svoje miesto si tu našli aj ďalší. “Keď hovorím o svojom príbehu, je to veľmi emotívne, pretože spoluzakladatelia komunity Milly a Memmo boli ku mne od začiatku nesmierne srdeční a vždy ma na ceste životom sprevádzali svojou dobrotivosťou. Môj život sa veľmi zmenil, pretože mi dali silu, aby som bola sama sebou,” hovorí Orrieta Contalini, členka komunity, ktorá si na farme našla bývanie i prácu. Miestni dali zmysel jej životu. “Cítim sa konečne ako ľudská bytosť a nielen ako niekto, kto je znevýhodnený,” konštatuje. Na farmu prišla, keď mala 17 rokov, dnes má 43 a stará sa o miestny dom, ich rezidentov a pestuje bylinky a zeleninu, ktorá sa využíva v kuchyni.

MATERSKÁ ŠKOLA VIVA LO PRE DOSPELÝCH

Projekt MŠ vznikol v roku 2008 vďaka úzkej spolupráci s odborom duševného zdravia obce Frascati a je zahrnutý do územného plánu sociálneho zdravia. Je akýmsi sociálnym laboratóriom, v ktorom ľudia s mentálnym a psychickým postihnutím vykonávajú záhradnícke činnosti najmä v sklenníkoch v súčinnosti s poľnohospodárskym a agroturistickým kontextom družstva. Kontaktom s prírodou a pozorovaním jej tvarov, farieb a svetiel sa v nej ľudia učia starať o živé organizmy a rozvíjajú svoju sebaúctu vo vzťahu k ostatným i k sebe samým.Projekt vytvára experimentálnu cestu so silnou sociálno-rehabilitačnou hodnotou, ktorá umožňuje zvyšovanie sféry autonómie samotných subjektov aj prostredníctvom „odbornej prípravy“ a práce v konkrétnom sektore, ktorý je dokonale integrovaný do každodenných poľnohospodárskych a obchodných aktivít samotného družstva. Chlapci navštevujú MŠ 5 dní v týždni od pondelka do piatku, obedujú spolu v jedálni družstva spolu s pracovným tímom. Súčasťou je aj projekt expresívneho umenia, to znamená, že nakrúcajú krátke filmy zamerané na experimentovanie s využitím kreativity a kinematografického jazyka ako komunikačného prostriedku. 

Založili materskú školu pre dospelých
V rámci farmy založili aj materskú školu, ktorá vznikla v roku 2008 vďaka úzkej spolupráci s odborom duševného zdravia obce Frascati a dokonca je zahrnutá aj do územného plánu sociálneho zdravia. Je akýmsi sociálnym laboratóriom, v ktorom ľudia s mentálnym a psychickým postihnutím vykonávajú záhradnícke činnosti najmä v sklenníkoch v súčinnosti s poľnohospodárskym a agroturistickým kontextom družstva.

Kontaktom s prírodou a pozorovaním jej tvarov, farieb a svetiel sa v nej ľudia učia starať o živé organizmy a rozvíjajú svoju sebaúctu vo vzťahu k ostatným i k sebe samým. Projekt vytvára experimentálnu cestu so silnou sociálno-rehabilitačnou hodnotou, ktorá umožňuje zvyšovanie sféry autonómie samotných subjektov aj prostredníctvom odbornej prípravy a práce v konkrétnom sektore, ktorý je dokonale integrovaný do každodenných poľnohospodárskych a obchodných aktivít samotného družstva. účasťou je aj projekt expresívneho umenia, to znamená, že nakrúcajú krátke filmy zamerané na experimentovanie s využitím kreativity a kinematografického jazyka ako komunikačného prostriedku.

Ako je farma financovaná?
Farma Capodarco funguje aj vďaka podpore z Nadácie Roma Solidale, Nadácie Prima del post Capodarco Onlus a Capodarco Agriculture, ktorých programy sú zamerané práve na podporu sociálneho poľnohospodárstva v referenčnom rámci, ktorý charakterizuje multifunkčnosť. Vychádza sa pritom z prieniku medzi farmárskou a sociálnou intervenciou prostredníctvom systémových opatrení na zvyšovanie povedomia o sociálnom poľnohospodárstve.

Podpora zo strany okolia a komunít, ako aj fundraising nie sú pre farmu zanedbateľnými zdrojmi príjmov, no napriek tomu farma ponúka aj svoje vlastné produkty a služby. Okrem toho sa sústavne v Capodarco snažia o mapovanie a prepájanie existujúcich skúseností so snahou o posilnenie ich pôsobenia v regióne, čo pomáha rozvíjať sociálny, kultúrny a ekonomický rozvoj celej komunity. Neustále sa tu testujú modely zamestnávania v poľnohospodárstve pre znevýhodnených ľudí alebo v situáciách núdze najmä so zreteľom na ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy prostredníctvom odbornej prípravy a sprevádzania pri práci, aktívnych prepojení medzi súkromnými subjektmi v poľnohospodárskom svete, územného povedomia o samostatnom podnikaní a otázky sociálneho poľnohospodárstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *