Farma, ktorá vzdeláva a podporuje rozvoj

V severozápadnom Anglickom grófstve Worcestershire je situovaná maličká obec Abberley, ktorej súčasťou je od roku 2009 aj sociálna farma Abberley Care Farm. Farmu prevádzkuje jej zakladateľka Claire Furnessová, držiteľka ceny British Citizen Award (BCAe), za služby v oblasti vzdelávania.

Farma je registrovaná ako nezávislé centrum Asdan a v partnerstve spolupracuje s miestnymi školami, MET, Kidderminster College & WCC LEA. Skratka Asdan predstavuje podporu aktívneho a zážitkového učenia zohľadňujúc rozmanitosť mladých ľudí a ich talenty. Podporovaním, pozitívnou motiváciou a zapojením študentov rozvíja ich praktické zručností.

Farma sa s poľnohospodárskou a živočíšnou výrobou súčasne špecializuje na hipoterapiu a podporu nielen detí, ale aj tínedžerov a dospelých ľudí v zložitých životných situáciách. Na každodenných aktivitách farmy sa tak podieľajú v rámci poskytovania kurzov starostlivosti o zvieratá a pôdu nielen študenti škôl z blízkeho okolia, ale aj súkromní klienti v individuálnych terapeutických programoch, ktoré zohľadňujú potreby a limity každého jedného účastníka. V oblasti chovu koní sa učia, ako ich kŕmiť a celkovo, ako sa starať o zvieratá a ako k nim citlivo pristupovať. To v nich buduje sebadôveru, pričom im práca na farme následne umožňuje okrem starostlivosti aj jazdu na koňoch v okolitej malebnej krajine. 

Osobný príbeh, ktorý zmenil život celej komunity

Zakladateľka Claire Furnessová od detstva vyrastala na vidieku a láska k poníkom a koňom ju prirodzene priviedla k práci veterinárneho ošetrovateľstva. Zmiešaná veterinárna chirurgia veľkých a malých zvierat sa tak stala súčasťou života celej rodiny Claire Furnessovej, ktorej príbeh silno poznačilo ochorenie dcéry, u ktorej sa vyvinul syndróm chronickej únavy. V tom istom čase jej blízky priateľ utrpel vážne krvácanie do mozgu. Popri rekonvalescencii sa potreboval znova naučiť každodennému životu. Tieto životné okolnosti tak až osudovo zmenili Clairinu budúcnosť. Rovnako ako dcéra, tak aj jej blízky priateľ potrebovali veľa rehabilitačnej a sociálnej podpory. Clairina nová kariérna cesta sa tak zlúčila v prepojení s rehabilitačnou pracovnou terapiou pre poranenia mozgu, Kidderminster College a tímom Worcestershire Medical Education Team.

Čoskoro si sama uvedomila, že existuje skutočne rozmanitá skupina mladých ľudí a ľudí z miestnej komunity, ktorá nemá rovnaké príležitosti, aké mala jej rodina. Pochopila, ako veľmi dôležité je, aby aj ďalší našli spôsob, ako si užívať krajinu, obklopení zvieratami a starostlivými ľuďmi na pomoc pri prekonaní osobných prekážok. Začali tak spolu nachádzať alternatívne spôsoby, ako sa venovať zmysluplným aktivitám. 

Sila spolupráce

“Popri poskytovaných kurzoch starostlivosti o zvieratá a budovaní zručností pri zveľaďovaní  okolitej krajiny sme si vytvorili silné medziľudské vzťahy so zástupcami okolitých stredných škôl a tímom lekárskej výchovy. S ich odbornou pomocou tak poskytujeme hodnotné terapeutické sedenia v pomere jedna ku jednej, kde sa jeden terapeutický pracovník venuje jednému klientovi. Každý deň takýmto spôsobom prispôsobujeme program a režim aktivít podľa individuálnych potrieb a schopnosti jednotlivcov tak, aby prostredníctvom úspešne zvládnutých úloh začal veriť v samých seba a vo svoje schopnosti byť užitočný nielen pre zverené zvieratá, ale aj pre celú miestnu komunitu, ktorá profituje z činností a produkcie farmy,” hovorí zakladateľka a prevádzkovateľka farmy Claire Furnessová.

Program farmy tak učí mladých ľudí, ako prekonávať bariéry, aby cítili, že skutočne niekde patria. Sme pyšní na to, ako dokážeme prispôsobiť terapeuticky a pracovný deň tak, aby vyhovoval individuálnym možnostiam študentov a budovať si sebadôveru, ktorá im môže poskytnúť tu najlepšiu príležitosť, ako naplno využiť svoj potenciál. Okrem toho prevádzkujeme niekoľko malých skupín s maximálnym počtom šiestich študentov, kedy sa študenti učia spolupracovať v malej skupine pre efektívnejšiu prácu a dosiahnutie lepších výsledkov. Pri týchto procesoch si tak majú možnosť uvedomiť dôležitosť spolupráce, ktorá prináša úžitok každému jednotlivcovi v rámci skupiny,” dodáva zakladateľka farmy.

Tvorivá umelecká dielňa

Okrem terapeuticko-pracovných a edukačných foriem farma poskytuje svojim návštevníkom a záujemcom aj ďalšie aktivity na sebarealizáciu, pre ktorú je vyhradená moderne vybavená umelecká dielňa. Ponuka umelecky únik a prostredníctvom tvorivej činnosti, ako je napríklad maľovanie či práca s hlinou, podporuje kreatívne myslenie, zmierňuje stres a podporuje tak emocionálny rast a duševnú rovnováhu. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *