Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Bratislava, 31. január 2022: Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila na svojej webovej stránke Výzvu č. 52/PRV/2020 podopatrenie 4.1. Čerpanie finančných prostriedkov z výzvy bude možné na investície do výstavby, rekonštrukcie, či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie.

Žiadatelia v prípade výzvy 4.1 môžu podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok v termíne od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022. PPA začne vyplácanie platieb už v tomto roku a pokračovať bude maximálne do konca programového obdobia. K výzve sú pripravené aj katalógy cien, proces obstarávania bude realizovaný elektronicky aplikáciou JOSEPHINE.
PPA vyzýva poľnohospodárov, aby sa prehlásili z dávnejšie vyhlásenej výzvy č. 50/PRV/2020 do aktuálne vyhlásenej výzvy 4.1. O postupe bude žiadateľov poľnohospodárov informovať v priebehu nasledujúcich dní.

Viac informácií k novej výzve č. 4.1 je k dispozícii na www.apa.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *