white and brown animals near fence

Vhodné prístupy

Zahájenie činnosti sociálneho poľnohospodárstva môže mať tri rozdielne východiská:

buď inštitúcia realizujúca aktivitu v poľnohospodárstve alebo záhradníctve (napríklad workshopy pre ľudí s poruchami učenia sa) zriadi sociálnu farmu; nemocnica začne záhradnícku terapiu alebo škola vybuduje malú farmu pre deti so špeciálnymi potrebami,

alebo typická farma na výrobu potravín, ktorá chce rozšíriť svoju činnosť integráciou sociálnej práce, t.j. starostlivosti o jednotlivcov za špecifickými potrebami alebo potrebou pomoci, prípadne orientáciou celej farmy na školskú farmu, pre ľudí so závislosťami alebo pre dlhodobo nezamestnaných.

A zmiešaný prístup založený na partnerskom vzťahu medzi organizáciami poskytujúcimi sociálne, zdravotné alebo vzdelávacie služby a súkromnými farmami sa často javí ako najideálnejší.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *