Študujte sociálny manažment na SPU v Nitre

Od 1. januára do konca februára budúceho roka si záujemcovia môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium v odbore sociálny manažment a služby v agrosektore, ktorý možno študovať na Fakulte manažmentu a ekonomiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Ak vás láka štúdium na vysokej škole a téma sociálnych služieb s prepojením na poľnohospodárstvo, začiatkom budúceho roka si môžete podať prihlášku na štúdium, ktoré prináša poznatky o inej ekonomike a sociálnom podnikaní. V rámci neho sa dozviete aj o eko-bio-sociálnych riešeniach súčasných spoločenských problémov a o sociálnom farmárčení ako retro-inovácii a novom trende, o ktorých budeme čoraz častejšie počuť aj na Slovensku.

Nosnými predmetmi štúdia sú: manažment, sociológia, ekonomika, marketing a obchod, právo, psychológia, filozofia a etika

Svoje poznatky zo štúdia budete môcť uplatniť v nasledovných oblastiach
– Ľudské zdroje, verejná správa, poradenstvo, farmový manažment
– Ekonomická sociológia, odvetvové sociológie
– Obehové hospodárstvo, biohospodárstvo, poľnohospodárstvo
– Služby, udržateľný marketing, malé a stredné podniky, Fair Trade
– Podnikanie, krajinné plánovanie, životné prostredie
– Práca, podnik, riešenie konfliktov
– Ekofilozofia, manažérska etika

Čo štúdiom získate?
Absolventi získajú dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb a poznatky o fungovaní verejnej správy oblasti sociálnej politiky. Budú pripravení pre výkon práce v oblasti sociálnych služieb a poradenstva. Môžu sa stať odbornými pracovníkmi v sociálnych podnikoch a v ďalších inštitúciách sociálnej ekonomiky či v mimovládnych organizáciách. Takisto môžu pracovať ako sociálni poradcovia na úrovni základného poradenstva či odborníci pre prácu so špecifickými
sociálnymi skupinami.

Viac informácií nájdete aj tu:

https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/spu-socialny-manazment-a-sluzby-v-agrosektore

Kontakt:
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (študijné oddelenie)
Tel.: 037/641 5125; 641 5177
e-mail: prijimacie.konanie_fem@uniag.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *