Sociálne poľnohospodárstvo vo Veľkej Británii

Veľká Británia má podobne ako mnohé ďalšie európske krajiny dlhodobú históriu využívania fariem a záhrad v bežnom živote, ale aj v rámci terapií s ľuďmi.

Nemocnice, väzenské zariadenia a azyly vo viktoriánskom Anglicku mali často zriadené farmy a záhrady, ktoré zabezpečovali väzňom a pacientom nielen dodávku čerstvého jedla, ale poskytovali im aj zmysluplnú činnosť. Tým, ktorí sa zotavovali z fyzického zranenia alebo choroby, zasa poskytovali rehabilitáciu a pod.

Starostlivosť o ľudí zo zraniteľných skupín vo Veľkej Británii kladie dôraz na získavanie zručností a integrovanie ľudí do spoločnosti prostredníctvom zmysluplnej práce, ktorá môže viesť k ich väčšej nezávislosti. S pokrokom v medicínskych technológiách a nových liekoch na liečbu duševných porúch a urýchlenie rekonvalescencie, sa uzavreli mnohé nemocničné farmy. Pôda sa stala cennejšou na bývanie a väčší dôraz sa kladie na skupiny, ktoré majú oboje – fyzické i sociálne potreby integrovania do spoločnosti.

Farmy pre zdravie

Je tu aj uznávaná potreba pre väčšiu zdravotnú prevenciu v dobe, keď sa zdá, že existencia depresie a detskej obezity sa neustále zvyšuje. Záhradnícku terapiu podporuje napríklad Society for Horticultural Therapy and Thrive in the UK. Vo Veľkej Británii má terapeutické záhradníctvo korene v nemocniciach. Súčasné záhradné projekty sú často súčasťou miestnej komunity: záhrady a komunitné záhrady tvoria viac ako polovicu záhradných projektov vo Veľkej Británii.

V roku 2005 bola zriadená National Care Farming Initiative, a teda po tom, ako si zástupcovia viacerých organizácií zameraných na zdravie, dobré životné podmienky, vzdelávanie, poľnohospodárstvo a vidiek uvedomili rastúci počet miest, ktoré ponúkajú služby sociálneho poľnohospodárstva ľuďom s rôznymi špeciálnymi potrebami. Taktiež uznali, že poskytovatelia sociálneho poľnohospodárstva sa cítia izolovaní a chýbajúca národná sieť mnohým nedáva možné výhody spolupráce (napr. marketing, školenia, prístup k službám atď.), vzájomnú podporu a politický vplyv.

V roku 2011 sa zmenila na Care Farming UK až do roku 2018, kedy sa sa zlúčila s Federation of City Farms and Community Gardens a zmenila názov na Social Farms & Gardens.

Ešte ako Care Farming UK:

 • Organizovala štyri úspešné národné konferencie
 • Dala sociálnemu poľnohospodárstvu jednotný hlas pod značkou Care Farming UK
 • Vykonala prvú štúdiu zameranú na oblasť SP vo Veľkej Británii
 • Umožnila rozvoj silnej siete odborníkov
 • Spustila webovú stránku Care Farming UK
 • Vypracovala prípadové štúdie a zdroje na pomoc potenciálnym poľnohospodárom a zmocnencom
 • Realizovali sa otvorené dni, workshopy a semináre po celej krajine
 • Uskutočnila propagačné recepcie v Snemovni lordov a na Kráľovskej výstave
 • Pomohla spustiť miestne a regionálne iniciatívy a projekty
 • Dostala SP na mapu a do myslí tvorcov politík
 • Zorganizovala delegáciu na lobovanie u ministra poľnohospodárstva

Jej úlohou je naďalej podporovať prevádzkovateľov sociálneho poľnohospodárstva a súvisiace rastúce komunitné projekty. Poskytovať poradenstvo, školenia, informácie a šíriť informácie o ich práci. Tvorí jednotný hlas, pre vyjednávanie s vládou, podnikanie a financovanie.

V roku 2016 bola založená Koalícia Green Care s cieľom podporiť zavádzania do prevádzky a využívanie služieb green care a dať priestor mnohým organizáciám, ktoré sa zaviazali poskytovať alebo podporovať poskytovanie vysokokvalitných a nákladovo efektívnych služieb green care. Koalícia funguje ako dobrovoľná spolupráca organizácií, ktoré sa stretli s cieľom zdieľať vedomosti a zdroje v presvedčení, že spoločne ich hlas bude silnejší a kroky silnejšie.

Zvýšenie akademického záujmu

Výskum University of Essex naznačuje, že vonkajšie aktivity a zamestnávanie v zelenom prostredí zmierňuje depresie a povzbudzuje deti viesť menej sedavý spôsob života. Toto a tiež súvisiace benefity im pomáhajú pochopiť odkiaľ sú potraviny, ktoré nepotrebujú spracovanie. Štúdia iniciovaná univerzitou v Essexe v roku 2007, naznačuje, že sociálne poľnohospodárstve by mohlo potenciálne ponúknuť riešenie niektorých zdravotných a problémov sociálnej starostlivosti v dvadsiatom prvom storočí a zároveň pomáha zabezpečiť budúcu životaschopnosť  fariem.

Štúdia skúmala 76 fariem v Británii Spojenom, ktoré poskytovali celý rad zdravotných, sociálnych, rehabilitačných alebo vzdelávacích služieb pre viac ako päťtisíc klientov týždenne. Z výsledkov vyplýva, že ľudia tráviaci čas na farmách získali významné zlepšenie nálady a sebaúcty. Poľnohospodári uviedli, že klienti získali aj množstvo sociálnych benefitov, vrátane väčšej nezávislosti, vytvárania pracovného návyku, rozvoja sociálnych zručností a osobnej zodpovednosti. Výsledky prieskumu boli presvedčivé, pokiaľ ide o motiváciu farmára zapojiť sa do projektu tohto druhu práce.

Pri písaní tohto článku sme čerpali z publikácie Farming and Care across Europe, Wilcox, D. (2007), A Nuffield Farming Scholarships Trust Award 2007.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *