cattle lying on green grass field

Sociálne poľnohospodárstvo v Rakúsku

Sociálne poľnohospodárstvo v Rakúsku je viac zahrnuté pod pojmom Green Care. Aj samotný program sa nazýva Green Care – where people flourish, a teda, kde ľudia prekvitajú a sa rozvíjajú. Koncept sociálneho poľnohospodárstva je v Rakúsku, zdá sa, prepracovaný a prepojený s rôznymi úrovňami – počnúc vzdelávaním, cez sociálny, ekonomický a zdravotný systém.

Pojem Green Care zahŕňa všetky aktivity, ktoré sa venujú fyzickej, mentálnej, pedagogickej alebo sociálnej starostlivosti a podpore využívajúc prírodu alebo zvieratá. Je ekvivalentom zelenej starostlivosti, v rámci ktorej sa ľudia rozvíjajú a práve to je jedným z dôležitých aspektov sociálneho poľnohospodárstva v Rakúsku.

Rakúsko vzdeláva v oblasti sociálneho poľnohospodárstva

Hnutie Green Care v Rakúsku je silne rozvinuté v spojení so vzdelávacími možnosťami, ktoré ponúkajú aj certifikačné kurzy (terapia v záhradníctve, pedagogické intervencie s farmárskymi zvieratami a pod.) alebo získanie titulov v tejto oblasti.

green field

Program s názvom „Zelená starostlivosť – tam, kde sa ľuďom darí“ začal v Rakúsku v roku 2011. Jeho hlavným cieľom je podporovať rozvoj sociálneho poľnohospodárstva. Rodinné farmy sa stávajú partnermi vo vzdelávaní, v oblasti zdravotníctva, ale aj sociálnych a ekonomických systémov. V mnohých prípadoch sa aj vďaka spolupráci s rôznymi organizáciami a inštitúciami sociálneho zabezpečenia farma stáva pracoviskom, miestom vzdelania, dobrého zdravia a kvalitného životného štýlu. Sprístupňuje pritom rôzne ponuky a služby pre rôzne cieľové skupiny.

Podpora nielen pre poľnohospodárov

Green Care predstavuje nový spôsob diverzifikácie, ktorá prináša rôzne možnosti podpory nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre prevádzkovateľov sociálnych služieb či inštitúcie. Vytvára tak dodatočný zdroj príjmu aj pre samotných poľnohospodárov a farmárov.  

V Rakúsku boli ustálené štyri rôzne typy fariem v oblasti Green Care:

  1. pracovisko
  2. farma
  3. vzdelávacia farma
  4. zdravotná farma
  5. farma na bývanie

Príležitosti aj pre malé farmy

Green Care ponúka v Rakúsku malým rodinným farmám dodatočné príležitosti na prežitie, z čoho profitujú nielen jednotlivci, ale aj celý vzdelávací, zdravotný a sociálny systém. Vo všetkých deviatich rakúskych regiónoch sa poskytuje poradenstvo pre farmárov a stojí za ním poľnohospodárska komora.

crop woman with smartphone and textbook

Možnosť certifikácie pre farmy

Farmy môžu vstúpiť do dobrovoľného certifikačného procesu, čím garantujú klientom a partnerom jasne definované sociálne, organizačné, ekonomické a legálne štandardy v oblasti sociálneho poľnohospodárstva. Tieto normy sa pravidelne kontrolujú a samotná certifikácia trvá tri roky. Stojí za ňou nezávislá, externá akreditovaná certifikačná autorita SystemCERT.

V Rakúsku prevláda spolupráca

Sociálne poľnohospodárstvo v Rakúsku silno využíva prepojenia a spoluprácu medzi farmami a vzdelávacími, sociálnymi a zdravotníckymi organizáciami. Sociálni poľnohospodári a farmári sú vysoko vzdelávaní v tejto oblasti a pioniermi a inšpirátormi v téme aj pre ďalších. Viac informácií o sociálnom poľnohospodárstve v Rakúsku ponúka aj webová stránka Greencare.at.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *