gardeners cutting branches and twigs of trees

Sociálne poľnohospodárstvo v Maďarsku

Systém sociálnych fariem v Maďarsku je ešte len v začiatkoch. Prvé z nich sa začali objavovať až po roku 2000. V súčasnosti pôsobí u našich susedov oficiálne asi 30 fariem.

Maďarsko v roku 2003 zahájilo vládny program na podporu zakladania fariem, ktoré poskytovali podporu ľuďom s autizmom a ich rodinám. To vyústilo do otvorenia asi 15 kaštieľov so službami a s programom na podporu zamestnanosti pre ľudí trpiacich autizmom.  

Ako zasiahli miestne komunity

V rokoch 2005 až 2015 za rozbehlo niekoľko nezávislých iniciatív sociálnych fariem s rôznymi cieľovými komunitami. Boli medzi nimi napríklad programy pre nezamestnaných Rómov, školákov, pre zdravotne postihnutých ľudí, ktorí sa zameriavali na poľnohospodársku výrobu a  spracovanie či ekoturistiku. 

gardener cutting branches of tree in garden
Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Výhodou sociálnych fariem v Maďarsku je, že sú legálne uznané. Existujú už aj štúdie, ktoré podrobne popisujú prevádzkové princípy, ciele, cieľové skupiny i výhody a osvedčené postupy takýchto fariem zo západných a severných krajín Európy, kde už mnohé úspešne fungujú. 

Rozvoj sociálneho poľnohospodárstva chce čas

Maďarsko v oblasti sociálneho poľnohospodárstva stále čelí ťažkostiam a výzvam ako každá krajina, v ktorej sa táto oblasť poľnohospodárstva iba rozvíja a je v začiatkoch. V krajine ešte stále chýbajú podrobné a konkrétne právne predpisy vzťahujúce sa na sociálne farmy. Aj keď maďarská vláda uznala potenciál sociálnych fariem, neexistuje ešte ich komplexná stratégia. Sociálne farmy čelia administratívnym prekážkam, chýbajú školenia a osnovy, ktoré by sa zaoberali sociálnym poľnohospodárstvom a ktoré by pripravovali budúcich poľnohospodárov na prácu so znevýhodnenými skupinami. 

Legislatíva je potrebná

V súčasnosti chýba legislatívna definícia sociálneho poľnohospodárstva a zatiaľ nie sú uznané sociálne služby poskytované sociálnymi farmami. Takisto ešte nie je uznaná komunita malých výrobcov rehabilitačných fariem ako právnických osôb.

V súčasnosti funguje oficiálne v Maďarsku 30 sociálnych fariem. Mnohé z nich pracujú so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi alebo s ľuďmi s nízkym vzdelaním. Existujú však aj farmy, ktoré organizujú vzdelávacie projekty pre školákov alebo terapie pomocou zvierat  (najmä terapeutické jazdenie).

Viac o sociálnom poľnohospodárstve aj v blogoch

Téme sociálneho poľnohospodárstva sa hlbšie venuje aj maďarský Care Farm Blog. Vedú ho Rozália Siklósi a Janka Horváth, ktoré po svojej študijnej ceste v Nórsku začali okrem teoretických a praktických materiálov o ošetrovateľských a sociálnych farmách publikovať aj informácie o medzinárodných a domácich iniciatívach v tejto oblasti. Viac o sociálnom poľnohospodárstve v Maďarsku sa dočítate aj na webe Szocialisfarm.hu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *