Prvý krok pre poradenstvo

V rámci projektu „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku“ sme v dňoch 22.-24. 7. 2020 zahájili sériu vzdelávacích aktivít pre manažérov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky (RC SE), ktoré tak budú schopné poskytovať informačný a poradenský servis pre záujemcov o koncept sociálneho poľnohospodárstva. Úlohou RC SE sídliacich v každom krajskom meste na Slovensku je bezplatne poskytovať širokej verejnosti informácie o sociálnom podnikaní, vysvetľovať pravidlá fungovania sociálnych podnikov a podporovať záujem verejnosti o ich založenie a udržateľné fungovanie. V každom regionálnom centre sú profesionálne pripravení koordinátori , schopní poskytovať aktuálne a komplexné informácie laickej i odbornej verejnosti o potrebe riešenia problematiky sociálnej ekonomiky v danom regióne, o sociálnom podnikaní, o formálnych a obsahových náležitostiach implementácie zákona. Kľúčovou úlohou regionálnych koordinátorov je v lokálnom prostredí motivovať a pomáhať verejnosti pri zakladaní sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti a jej následnej udržateľnosti. Pri realizácii tejto úlohy vyhľadávajú potenciálnych záujemcov o založenie sociálneho podniku, spolupracujú s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v regióne. Pomáhajú žiadateľom v procese podania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, o možnostiach a podmienkach využívania finančných nástrojov a nenávratnej finančnej pomoci. Viac na https://socialnaekonomika.sk/.

Vďaka ich zapojeniu do nášho projektu budú na RC SE dostupné špecifické informácie vzťahujúce sa na poľnohospodárstvo, jeho možné zapojenie do sociálnej ekonomiky, špecifické benefity pre konkrétne sociálne a zdravotne znevýhodnené cieľové skupiny, prínosy pre poľnohospodárov, región a pod. Cyklus vzdelávania sme zahájili trojdňovým školením, ktoré sa konalo v priestoroch občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, čiže priamo na mieste realizácie sociálneho poľnohospodárstva. Žije tu vyše 430 ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Sú medzi nimi starí a chorí ľudia bez dostatočných prostriedkov na lekársku a sociálnu starostlivosť, bývalí ľudia bez domova, mladí ľudia z detských domovov aj ľudia, ktorí v minulosti prepadli rôznym závislostiam. Títo ľudia, podľa svojich schopností pracujú v rôznych prevádzkach, ktoré komunita buduje a nezastupiteľné miesto tu má aj poľnohospodárstvo. Podrobne sa ich práci budeme venovať v samostatnom článku. Viac na https://ozdobrypastier.eu/.

Na zrealizované trojdňové školenie, ktorého cieľom bolo priniesť široký pohľad na tento koncept, jeho definíciu, ciele, prínosy, príklady doma a v zahraničí, budú nasledovať ďalšie štyri jednodňové školenia, na ktorých sa na ťažiskové témy tohto konceptu pozrieme viac do hĺbky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *