Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie – § 50

Otvorená – Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do…