Odpoveď na: Možnosti podpory projektov sociálneho poľnohospodárstva.

SOCIALNEPOLNOHOSPODARSTVO.SK Diskusné Fóra Sociálne poľnohospodárstvo Možnosti podpory projektov sociálneho poľnohospodárstva. Odpoveď na: Možnosti podpory projektov sociálneho poľnohospodárstva.

#1076
Milo
Návštevník

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-investicna-pomoc-pre-socialne-podniky-nenavratna-zlozka.html?page_id=1031144